Slider

 

Ketidak-percayaan Kita

Oswald Chambers | “…Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan, ...

Jangan Kamu Menghakimi, Supaya Kamu Tidak Dihakimi

Oswald Chambers | Perintah Yesus dalam hal menghakimi sangatlah sederhana, Ia berkata, “Jangan menghakimi”. Orang Kristen rata-rata ...

Apakah Semua yang Meminta akan Mendapatkan?

Oswald Chambers | Adakah seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? (Matius 7.9) Ilustrasi doa yang dipakai oleh ...

Kunci menaati Perintah Tuan Empunya Tuaian

Oswald Chambers | “Mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.” Matius 9.38 Kunci ...

Yang Sudah Berlalu

Oswald Chambers | Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab TUHAN akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel ...

Salib dan Si Aku

L.E Maxwell | Gereja di dunia ini penuh dengan profesor-profesor Kristen, para pendeta, guru-guru Sekolah Minggu, pekerja-pekerja Tuhan, para ...